Akülerin Yapısı Nasıldır? Akü Terminalojisi

SEPETİ SİL
Siparişi Tamamla

Akülerin Yapısı Nasıldır?

Aküler, birbiri ardına dizilmiş pozitif ve negatif plakaların, birbirlerinden seperatörlerle ayrılmasınla oluşur. Plakalar birbirlerine paraleldir, 6 adet hücre vardır. Ve her biri 2 volt hücreden oluşmaktadır.

Akülerin Yapısı Nasıldır?

Akü içinde işlevi olan kısımlar;

-Plaka

-Perde

-Seperatör

-Grift

Akünün içerisinde ızgara dediğimiz kısım, çeşitli kurşun alaşımlarındandır. Ve kullanılan alaşımın cinsi akünün performansını doğrudan etkiler.

-Antimuanlı Kurşun Alaşım
-Karışık Kurşun Alaşım
-Kalsiyum Kurşun Alaşım

 

Kalsiyumlu Kurşun Alaşımının su kaybı, kendi kendine deşarjı diğer alaşımlardan daha azdır; şarj olma özelliği diğerlerinden fazladır.

 

Seperatörler: Plakalar arasında kısa devreyi önlemek için kullanılır. Kullanılan seperatöre göre performansı belirlenir.

a.       PVC Seperatörler
b.      Poli Etilen Seperatörler ( Zarf )

 

Akü Terminalojisi

Voltaj: Akünün kutup başları arasındaki gerilimdir, volt cinsinden okunur. % 100 şarjlı akü, dijital voltmetre ile okunduğunda 12, 72 değerini verir.

Kapasite: Akünün zaman içerisinde boşalarak beslediği elektrik miktarıdır. Birimi Amper-Saat olarak tanımlanır. Kapasite, plakaların düzey ağırlığına, sayılarına ve kullanılan seperatörlere bağlıdır.

 

Marş Gücü: Marş motorunu çalıştırırken ani olarak çekilen akım miktarına marş gücü denir. Marş gücü  - 18 °C de ölçülür ve amper (A) olarak tanımlanır.agm aküakü çeşitleriaküler hakkında bilgiakünün kısımlarıakü terminalojisi